Links

De onderstaande opsomming bevat enkele links naar webpagina's met een voor het Nederlandse intellectuele eigendom (proces)recht relevante inhoud.

Orde van Advocaten
www.advocatenorde.nl

 

Andere intellectueel eigendomsrecht verenigingen

Vereniging voor Intellectuele Eigendom (VIE)
www.aippi.nl
Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht (BMM)
www.bmm.eu
European Patent Lawyers Association (EPLAW)
www.eplaw.org
Vereniging voor Auteursrecht (VvA)
www.verenigingvoorauteursrecht.nl
Licensing Executives Society Benelux (LES Benelux)
www.les-benelux.org

 

Rechtspraak, actualiteiten en commentaren

de Rechtspraak
www.rechtspraak.nl
IE-Forum
www.ie-forum.nl
Boek9.nl publiceert Nederlandse IE-praktijk relevante, rechtspraak, berichtgeving en wetgeving
www.boek9.nl
EPLAW patent blog
www.eplawpatentblog.com

 

Merken en Modellen

Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP)
wwww.boip.int
Harmonisatiebureau voor de Interne Markt (OHIM)
www.oami.europa.eu
World Intellectual Property Organization (WIPO)
www.wipo.int

 

Octrooien

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
www.rvo.nl
Europees Octrooibureau
www.epo.org
Unitary Patent and Unified Patent Court document repository
www.upc.documents.eu.com

Contact

Voor informatie en vragen over de VIEPA kunt u terecht bij het secretariaat van de VIEPA:

Secretariaat VIEPA
p/a Good Law B.V.

Burgemeester Stramanweg 63
1191 CX Ouderkerk a/d Amstel

E: info@viepa.nl

www.viepa.nl

webdesign: final web+design