ledenlijst

In onderstaand overzicht staat vermeld welke advocaten lid zijn van de VIEPA. In de kolom "Type lid" wordt aangegeven of de betreffende advocaat gewoon lid, aspirant-lid of buitengewoon lid is. De aantekening "specialisatie octrooirecht" in de kolom "Bijzonderheden" betekent dat het betreffende VIEPA lid een in het octrooirecht gespecialiseerde advocaat is en lid is van de European Patent Lawyers Association (EPLAW).

De eisen waaraan een advocaat moet voldoen om (aspirant) lid van de VIEPA te worden vindt u hier. Om (aspirant) lid van de VIEPA te blijven dient de advocaat te voldoen aan jaarlijkse verplichtingen op het gebied van opleiding en praktijkvoering. Het bestuur van de VIEPA controleert of haar (aspirant) leden aan die jaarlijkse verplichtingen voldoen.