Aanvragen Lidmaatschap

Hier kunt u Online het VIEPA lidmaatschap aanvragen

  • De kosten voor het lidmaatschap bedragen in 2016 € 30,- voor aspirant-leden en € 50,- voor gewone leden
  • Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren, uiterlijk 1 maand voor het einde van het lopende kalenderjaar.

Lees voor u zich aanmeldt hieronder de informatie over het lidmaatschap.

Aanmelden

Voldoet u aan de toelatingseisen, dan kunt u zich hier aanmelden.

Lidmaatschap

De VIEPA kent gewone leden, aspirant-leden en buitengewone leden. In alle gevallen dient u in Nederland als advocaat ingeschreven en werkzaam te zijn.

U kunt het aspirant lidmaatschap aanvragen indien u uw advocatenstage hebt afgerond en gedurende het jaar voorafgaand aan uw lidmaatschapsaanvrage minimaal 400 uur in IE-zaken hebt gewerkt.

U kunt het gewone lidmaatschap aanvragen indien u minimaal vijf jaar bent ingeschreven als advocaat, gedurende de twee jaren voorafgaand aan uw lidmaatschapsaanvrage minimaal 500 uur per jaar in IE-zaken hebt gewerkt, gedurende het jaar voorafgaand aan uw lidmaatschapsaanvrage twee gepubliceerde IE-procedures zelfstandig hebt gevoerd of vergelijkbare ervaring op het gebied van het IE-procesrecht hebt opgedaan, en het VIEPA examen met goed gevolg hebt afgelegd.

Als u minimaal acht jaar bent ingeschreven als advocaat, hoeft u het VIEPA examen niet af te leggen, mits u gedurende de vijf jaren voorafgaand aan uw lidmaatschapsaanvrage minimaal 500 uur per jaar in IE-zaken heeft gewerkt en gedurende de drie jaren voorafgaand aan uw lidmaatschapsaanvrage twee gepubliceerde IE-procedures zelfstandig heeft gevoerd of vergelijkbare ervaring heeft opgedaandan wel een beroep kan doen op de grandfather clause.

Als u eenmaal lid bent van de VIEPA dient u jaarlijks aan verschillende voorwaarden te voldoen om lid te mogen blijven. Het bestuur van de VIEPA zal controleren of u aan uw jaarlijkse verplichtingen voldoet.

De exacte voorwaarden voor het (aspirant) lidmaatschap van de VIEPA en voor het behouden van het lidmaatschap vindt u hier.

U kunt het (aspirant) lidmaatschap van de VIEPA aanvragen via het aanvraagformulier. Uw aanvraag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur.

Contact

Voor informatie en vragen over de VIEPA kunt u terecht bij het secretariaat van de VIEPA:

Secretariaat VIEPA
p/a Good Law B.V.

Burgemeester Stramanweg 63
1191 CX Ouderkerk a/d Amstel

E: info@viepa.nl

www.viepa.nl

webdesign: final web+design